Ønsker du mer tradisjonell buffet eller meny?

Vi anbefaller vårt datterselskap

Hamar Catering!

40 14 62 53